WE ARE TEMPORARILY CLOSED DUE TO PERSOANL CIRCUMSTANCES AND WILL REOPEN IN JULY

About

The Donegal Bog Cotton Company is based in Falcarragh, Co. Donegal and specialises in organic handmade cosmetics. 

From small beginnings in 2014, Marian and Patricia have broadened their range of products from handmade soaps to moisturiser, lip balm and scented candles. Only the best quality organic ingredients are used and, where possible, are sourced in Ireland. 

With a shared interest in the local flora, inspiration for scents and colours comes easily in Donegal. Drifts of Bog Cotton brighten the heathery hillsides in early Summer. Fuchsia and Cowslip bedeck the hedgerows and Sea Holly hides among the Marram grass in the shelter of the sand dunes. 

All ingredients are sustainably sourced and are cruelty-free and vegan-friendly. Packaging is recyclable and is kept to a minimum and plastic is banished. The company featured in the Sustainable Pop Up section at the RDS Craft Fair in 2019. Clearly many people are now actively seeking to make better, more sustainable lifestyle choices. All Donegal Bog Cotton products are perfect for everyday use and make beautiful, thoughtful gifts.

 

As Gaeilge

Tá Comhlacht Ceannbhán Dhún na nGall lonnaithe ar an Fhál Carrach, Co. Dhún na nGall, agus déanann siad speisialtóireacht i gcosmaidí orgánacha lámhdhéanta. 

Cé gur chuir siad tús beag lena ngnó sa bhliain 2014, rinne Marian agus Patricia leathnú ar á réimse táirgí ó shópa lámhdhéanta go dtí maothóir,, balsam béil agus coinnle cumhra. Ní bhaintear úsáid ach as comhábhair orgánacha den chéad scoth agus, nuair is féidir é, cinn atá foinsithe in Éirinn. 

Tá spéis ag an bheirt acu sa flóra áitiúil, agus tagann inspreagadh do bholadh cumhra agus dathanna go furast i nDún na nGall. Gealann cairn de Cheannbháin taobhanna fraochmhara na gcnoc go luath sa tsamhradh. Deisíonn Fiúise agus Bainne Bó Bleachtáin na fálta sceach agus an Cuileann Trá atá i bhfolach i measc na muiríní i bhfoscadh na ndumhcha. 

Is féidir na comhábhair go léir a fhoinsiúí go hinmharthana agus tá siad saor ó chruálacht  agus neamhdhíobhálach do veigeáin. Tá an pacáistiú in-athchúrsáilte agus coinnítear é ar íosmhéid agus tá cosc ar phlaisteach. Rinneadh an comhlacht a lua sa Mhír Aníos Inbhuanaithe ag an Aonach Ceardaíochta san RDS in 2019. Tá sé soiléir anois go bhfuil mórán daoine ag lorg roghanna do nós maireachtála níos fearr agus níos inbhuanaithe. Tá iomlán táirgí Ceannbháin Dhún na nGall foirfe d’úsáid laethúil agus déanann siad bronntanais galánta tuisceanach.